Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2019

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het eerste kwartaal van 2019 uitgebracht.

Geplaatst in nieuws op 29 juli 2019

Overheden meld u!

De kogel is door kerk. Na ondertussen alweer voor het vijfde jaar de rol van Commissaris bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’ voor het bedrijfsleven in te vullen, is boegbeeld Aart van der Gaag nu ook ook benoemd tot ‘inspirator’ voor de 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid.

Geplaatst in nieuws op 15 juli 2019

Vijf onderzoeken banenafspraak afgerond

Om te bepalen hoe wijzigingen (zullen) uitpakken in de praktijk, is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van de Participatiewet goed te volgen. Verschillende onderzoeken hiernaar zijn nu afgerond.

Geplaatst in nieuws op 8 juli 2019

Eén banenafspraak voor alle werkgevers

“Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.”

Geplaatst in nieuws op 5 juli 2019

Aart van der Gaag aangesteld als ‘inspirator’

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) heeft Aart van der Gaag gevraagd om de komende jaren ook de overheid te ondersteunen bij het realiseren van de extra banen in het kader van de banenafspraak. Van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’, krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met elkaar op te trekken.

Geplaatst in nieuws op 5 juli 2019

Viermeting banenafspraak: nieuw elan bij overheidswerkgevers

Met een gedetailleerde brief informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2018.

Geplaatst in nieuws op 5 juli 2019

Quotumregeling wordt aangepast

In haar ‘Contourenbrief’ van 20 november 2018 heeft staatssecretaris Van Ark al uiteengezet waarom de huidige werkwijze met een heffing per werkgever te veel nadelen heeft en het realiseren van banen in de weg staat.

Geplaatst in nieuws op 5 juli 2019

Vertrouwen in realisatie banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De verschillende overheidssectoren en de werkgevers in die sector voelen net als hun collega’s in het onderwijs een grote verantwoordelijkheid om van de banenafspraak een succes te maken.

Geplaatst in nieuws op 1 juli 2019

Sectoren hebben werkagenda’s gereed

Afgelopen voorjaar sloten minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.

Geplaatst in nieuws op 26 juni 2019

Banenafspraak: gewoon DOEN!

‘Begin gewoon. Laat je niet weerhouden door aarzelingen en trek aan de bel als het even niet lukt.’

Geplaatst in nieuws op 28 mei 2019

Voortgangsbrief breed offensief voor arbeidsbeperkten

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook.

Geplaatst in nieuws op 23 mei 2019

Update Spoorboekje Banenafspraak

Werkgevers die mensen uit de Participatiewet in dienst nemen, komen voor verschillende subsidies en regelingen in aanmerking.

Geplaatst in nieuws op 22 mei 2019

Overzicht expertise en kennis banenafspraak

Voor overheids- en onderwijswerkgevers (en andere geïnteresseerden) is sinds vandaag een overzichtelijk document beschikbaar dat de expertise en specifieke kennis beschrijft waarvoor uiteenlopende samenwerkingspartners kunnen worden benaderd bij de uitvoering van de banenafspraak.

Geplaatst in nieuws op 15 mei 2019

Kennisalliantie lanceert Jaaragenda banenafspraak

De Kennisalliantie voor de uitvoering van de banenafspraak heeft in goed overleg met het Verbond Sectorwerkgevers Overheid en Onderwijs (VSO) een Jaaragenda banenafspraak gelanceerd.

Geplaatst in nieuws op 14 mei 2019

Tips om meer mensen te laten meedoen

Vijf tips – én een bonus – van een ervaringsdeskundige.

Geplaatst in nieuws op 7 mei 2019

Wijziging Participatiewet en Ziektewet

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd.

Geplaatst in nieuws op 7 mei 2019

Regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 uitgebracht.

Geplaatst in nieuws op 25 april 2019

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden.

Geplaatst in nieuws op 11 april 2019

Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst toetsenbordreiniging

Vijf Rijksorganisaties in het Noorden hebben met Binnenwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst getekend rondom de werksoort toetsenbordreiniging, in het kader van de Banenafspraak.

Geplaatst in Rijk en ZBO's op 30 juli 2019

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief van VSO Werkgevers

vul alle velden in

vul alle velden in

Het ingevulde emailadres is al ingeschreven of is niet juist.

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.

verzenden