VSO per 1 januari 2020 opgeheven

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is per 1 januari 2020 opgeheven.

De werkgevers bij de decentrale overheden en het onderwijs hebben zich verenigd in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Lid van ZPW zijn de sectorwerkgevers van gemeenten, provincies, waterschappen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoge beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, en universitair medische centra.

De werkgevers bij de kabinetssectoren zullen apart hiervan opereren. De kabinetssectoren zijn Rijk, politie, defensie en rechterlijke macht.

De informatie over de banenafspraak die u eerst vond op bij het VSO, vindt u nu bij: opnaarde25000.nl. Hierin werken ZPW en de kabinetssectoren samen voor de banenafspraak.

Zie www.opnaarde25000.nl